Zasady bezpiecznego uczestnictwa w 7. ANWIL Półmaratonie Włocławek w związku z epidemią SARS-CoV-2

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w 7. ANWIL Półmaratonie Włocławek  w związku z epidemią SARS-CoV-2

Zasady dotyczące wejścia i wyjścia ze stadionu podczas imprezy oraz odbioru pakietów startowych:

  1. Wejście na stadion jest ograniczone za pomocą strefowania. Konieczne jest zachowanie dystansu w kolejce do Biura Zawodów minimum 2 metry między uczestnikami. Podczas poruszania się po stadionie prosimy zachować odległość min. 1,5 metra. Wejście do biura zawodów tylko od al. Chopina.
  2. Weryfikacji zgłoszeń oraz odbioru pakietów startowych zespołów sztafetowych może dokonać kapitan lub trener pod warunkiem złożenia oryginałów oświadczeń zawodników.
  3. Weryfikacji zawodników startujących w biegach ANWILKI NA START dokonują rodzice lub prawni opiekunowie składając stosowne oświadczenie bez udziału dzieci w biurze zawodów.

4.       Wszystkie osoby wchodzące na stadion muszą mieć założone maseczki lub przyłbice, zakrywające nos i usta.

5.       Przy wejściu na stadion obowiązuje dezynfekcja dłoni przez uczestników.

6.       Zawodników prosi się o sprawne opuszczanie bieżni po zakończeniu każdego z biegów celem uniknięcia gromadzenia się.

 

Zasady uczestnictwa w imprezie na stadionie:

1. Środki do mycia i dezynfekcji dostępne są na stadionie, m.in. w toaletach oraz przy wejściach i wyjściach na teren imprezy.

2. Podczas przebywania na stadionie konieczne jest noszenie maseczek lub przyłbic zasłaniających nos i usta. 

3. Zawodnicy startujący w biegach proszeni są o noszenie maseczek do momentu wejścia na bieżnię. 

4. Rodzicom dzieci startujących w biegach ANWILKI NA START wskazane zostaną strefy w których powinni przekazać dziecko obsłudze biegu, a następnie kibicować z trybun i odebrać dziecko po biegu. Obowiązuje zakaz wejścia rodziców na bieżnię stadionu.

5. Na widowni zajmowany jest co drugi rząd, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: 
-  uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 
-  jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

 

 

Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA
Aleja Fryderyka Chopina 10/12
87-800 Włocławek

+ 48 795 53 0612
vectrawloc@interia.pl